Toggle navigation
والایار - Valayar

آکورد بازی والایار

آکورد گیتار بازی از آکوردهای والایار در میزان 2/4 و با ریتم راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه بازی 120 است و در گام E با آکوردهای Em F G تنظیم شده است.