آکوردهای نبی‌زاده

آکورد آهنگ های نبی‌زاده

آکورد آهنگ های نبی‌زاده

3

تعداد آکورد

13103

تعداد بازدید

11602

دانلود آکورد

1

ویدئو آکورد

آکورد عزیزم غصه نخور نبی‌زاده

عزیزم غصه نخور زندگی باماست اگه باختیم امروز فردا که برجاست توی این شب سیاه مه گرفته نگاه کن ...

آکورد مهتابی نبی‌زاده دارای ویدئو

دیشب از آسمون ستاره میچیدم رو برگای گل و شبنم می پاشیدم وقتی بیدار شدم گل کرده بود خورشید آخه دیشب بازم خواب تورو دیدم صدای تو برام صدای بارونه ...

آکورد واسه من گل نفرست نبی‌زاده

واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم نمی خوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم می دونی میون ما هر ...