آکورد آهنگ های نبی‌زاده

آکوردهای نبی‌زاده

آکورد آهنگ های نبی‌زاده

3

تعداد آکورد

18918

تعداد بازدید

15934

دانلود آکورد

1

ویدئو آکورد

آکورد واسه من گل نفرست نبی‌زاده

در گام Dm با ریتم 6/8 به سبک آرپژ

واسه من گل نفرست دیگه دوست ندارم نمی خوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم می دونی میون ما هر ...

آکورد مهتابی نبی‌زاده

در گام F با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

دیشب از آسمون ستاره میچیدم رو برگای گل و شبنم می پاشیدم وقتی بیدار شدم گل کرده بود خورشید آخه دیشب بازم خواب تورو دیدم صدای تو برام صدای بارونه ...

آکورد عزیزم غصه نخور نبی‌زاده

در گام B با ریتم 4/4 به سبک 6/8 شاد

عزیزم غصه نخور زندگی باماست اگه باختیم امروز فردا که برجاست توی این شب سیاه مه گرفته نگاه کن ...