آکوردهای سیمین غانم

آکورد مرد من

آکورد مرد من از سیمین غانم

آکورد گیتار مرد من از آکوردهای سیمین غانم در میزان 4/4 و با ریتم آرپژ اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه مرد من 120 است و در گام F#m با آکوردهای F#m Bm D E G# Gm F Cm تنظیم شده است.

F#m     Bm    D    F#m  
بگو ای مرد من ای از تبار هر چه عاشق

F#m     E      D       
بگو ای در تو جاری خون روشن شقایق

F#m    G#     Bm    F#m 
بگو ای سوخته ای بی رمق ای کوه خسته

F#m       E     D      
بگو ای با تو داغ عاشقای دل شکسته
 
D     E   F#m 
بگو با من بگو از دردو داغت

F#m      E   Bm  
بذار مرهم بذارم روی زخمات

D      E   F#m 
بذار بارون اشک من بشوره

F#m      E    Bm
غبار غصه ها رو از سرو پات

F#m       E     F#m 
بذار سر روی شونم گریه سر کن

F#m     Bm       E  
از آن شب گریه های تلخ هق هق

F#m     E   F#m 
بذار باور کنم یه تکیه گاهم

F#m    Bm     E
برای غربت یه مرد عاشق

F#m    Bm     D     F#m 
رها از خستگی های همیشه باورم کن

F#m     E      D       
 بذار تا خالیه سینم برات آغوش باشه

F#m    Bm      D  F#m 
برهنه از لباس غصه های دورو دیرین 

F#m      E       D        
بذار تا بوسه های من برات تن پوش باشه

D       E     F#m  
تو با شعر اومدی عاشق تر از عشق

F#m       E      Bm 
چراغی با تو بود از جنس خورشید

D      E   F#m  
کدوم طوفان چراغو زد روی سنگ

F#m      E     Bm 
کتاب شعرو از دست تو دزدید

 F#m      E    F#m 
بگو ای مرد من ای مرد عاشق

F#m     Bm      E  
کدوم چله از این کوچه گذر کرد

F#m      E   F#m
هنوز باغچه برامون گل نداده

Gm F#m   Bm     E
کدوم پاییز زمستونو خبر کرد

Gm       F     Gm 
بذار سر روی شونم گریه سر کن

Gm     Cm       F   
از اون شب گریه های تلخ هق هق

Gm      F   Gm 
بذار باور کنم یه تکیه گاهم

Gm    Cm     F
برای غربت یه مرد عاشق

اکوردهای سیمین غانم

آکورد گل گلدون من سیمین غانم

گل گلدون من شکسته در باد تو بیا تا دلم نکرده فریاد گل شب بو دیگه شب بو نمیده کی گل شببو رو از شاخه چیده گوشه ی آ سمون پل رنگین کمون من مثه تاریکی تو مثه مهتاب ا ...

آکورد سیب سیمین غانم

من از اون آسمون آبی میخوام من از اون شبهای مهتابی میخوام دلم از خاطره های بد جدا من از اون وقتای بی تابی میخوام من میخوام یه دست گل به آب بدم آرزو ...

آکورد مرد من سیمین غانم

بگو ای مرد من ای از تبار هر چه عاشق بگو ای در تو جاری خون روشن شقایق بگو ای سوخته ای بی رمق ای کوه خسته بگو ای با تو داغ عاشقای دل شکسته بگو با من بگو از درد ...

آکورد من نوشتم بارون سیمین غانم

روی دیوار سفید خونه‌مون من با رنگ سبز یه جاده کشیدم جاده‌ای پُر از درخت و گل و یاس جاده‌ای پُر از بهار و عطر یاس رنگ سبزم کم اومد باد اومد، پاییز اومد روی جاده‌ی قشنگ ابر اومد، بارون اومد ...