آکورد آهنگ های ایرج بسطامی

آکوردهای ایرج بسطامی

آکورد آهنگ های ایرج بسطامی

2

تعداد آکورد

19745

تعداد بازدید

30678

دانلود آکورد

0

آموزش آکورد

آکورد درد عشق و انتظار

در گام Ab با ریتم 3/4 به سبک راک

درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی از رهگذری محنت بین دیدم که گذر می کردی تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد ...

آکورد درد عشق و انتظار

در گام Em با ریتم 3/4 به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

درد عشق و انـــــــتظــــــــار دارم زان شب یــــــــــادگـــــــار در آن شـــب سرد پــــــاییـــز آهنـــــــگ سفـــــر مــیـــکـــردی از رهــــــگــــذری محنت بین ...