آکوردهای ایرج بسطامی

آکورد آهنگ های ایرج بسطامی

آکورد آهنگ های ایرج بسطامی

2

تعداد آکورد

9363

تعداد بازدید

24005

دانلود آکورد

0

ویدئو آکورد

آکورد درد عشق و انتظار ایرج بسطامی

درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی از رهگذری محنت بین دیدم که گذر می کردی تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد ...

آکورد درد عشق و انتظار ایرج بسطامی

درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی از رهگذری محنت بین دیدم که گذر می کردی تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد ...