آکوردهای شهرام شکوهی

آکورد دل دیوونه

آکورد دل دیوونه از شهرام شکوهی

آکورد گیتار دل دیوونه از آکوردهای شهرام شکوهی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه دل دیوونه 120 است و در گام B با آکوردهای Bm C D Am تنظیم شده است.

آکورد Bm روی کیبورد
آکورد C روی کیبورد
آکورد D روی کیبورد
آکورد Am روی کیبورد
Bm
ای دل

C          Bm  C    Bm
دله دیوونه کی قدره تو رو میدونه؟!

Bm    C    Bm    C
عشق نیست حال تو ویرونه

C       Bm
اونکه تو دلم جاشه

C          Bm
با عشقی که تو چشماشه

Bm   C   Bm  C
ای کاش ماله من باشه

Bm   D  C Bm
این دل ماله تو بود

Bm  D  C Bm
اما از تو چه سود

D  C  Bm
وای از رفتنه تو

Bm  Am C  Bm
از دنیای حسود

Bm D Bm  D Bm
عاشقـــــــــــــــــــــه

Bm  D Bm  D Bm  D
تماشا کن مرا گاهـــی تو

Bm         D          C 
تا دلت شاید سوی من آید اگر خواهی

Bm   Am  C  D  C
تــــا عشق آید به همراهی

اکوردهای شهرام شکوهی

آکورد دل دیوونه شهرام شکوهی

ای دل دله دیوونه کی قدره تو رو میدونه؟! عشق نیست حال تو ویرونه اونکه تو دلم جاشه با عشقی که تو چشماشه ای کاش ماله من باشه این دل ماله تو بود اما از تو چه سو ...

آکورد توبه شکستم شهرام شکوهی

یاد تو افتادم ، توبه رفت از یادم جان خسته ام را به دست تو دادم با چشمان بسته به پایت افتادم دور از عشقت حالا در دستا اان بادم چه آسان شکستم آن مهری که بستم محکم تر گرفتم دستت را در دستم گفتم که درد م ...