آکوردهای علی زند وکیلی

آکورد شهزاده

آکورد شهزاده از علی زند وکیلی

آکورد گیتار شهزاده از آکوردهای علی زند وکیلی در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / اسلو راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه شهزاده 120 است و در گام Cm با آکوردهای Cm G Fm G# تنظیم شده است.

Cm   G       Cm
دیدم تو خواب وقت سحر

Cm   G      Cm
شهزاده ای زرین کمند

G     Fm
نشسته بر اسب سفید

Cm       G
می اومد از کوه و کمر

Cm      G      Cm       G
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

Cm      G      Cm       G
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

Cm         Fm            G       Fm
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم

G        G#    Fm      G#     Cm
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم

Fm      Cm
شهزاده ی رویای من شاید تویی

Cm         Fm
اون کس که شب در خواب من آید تویی تو

Cm     Fm      Cm
از خواب شیرین ناگه پریدم

Fm      G   Cm
او را ندیدم دیگر کنارم به خدا

G      Cm    Fm
جانم رسیده از غصه بر لب

Cm      Fm       G
هر روز و هر شب در انتظارم به خدا

Cm         Fm            G       Fm
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم

G        G#    Fm      G#     Cm
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم

Cm      G      Cm       G
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

Cm      G      Cm       G
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

اکوردهای علی زند وکیلی

آکورد رفتی علی زند وکیلی

ای که رفته با خود دلی شکسته بردی اینچنین به طوفان تن مرا سپردی ای که مهر باطل زدی به دفتر من بعد تو نیامد چه ها که بر سر من بعد تو نیامد چه ها که بر سر من ای خدای عال ...

آکورد شهزاده علی زند وکیلی

دیدم تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمند نشسته بر اسب سفید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش ...

آکورد به سوی تو علی زند وکیلی

به سوی تو، به شوق روی تو ، به طرف کوی تو سپیده دم آیم ، مگر تو را جویم ، بگو کجایی نشان تو، گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ، ره تو می پویم ، بگو کجایی ...

آکورد لالایی علی زند وکیلی

لالا کن دختر زیبای شبنم لالا کن رویه زانویه شقایق بخواب تا رنگ بی مهری نبینی تو بیداریه که تلخه حقایق تو مثله التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم سرم گرم نوازشهای اون بود ...