آکوردهای هایده

آکورد وقتی که من عاشق میشم

آکورد وقتی که من عاشق میشم از هایده

آکورد گیتار وقتی که من عاشق میشم از آکوردهای هایده در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه وقتی که من عاشق میشم 120 است و در گام C با آکوردهای Cm A# D# C# F D تنظیم شده است.

آکورد Cm روی کیبورد
آکورد A# روی کیبورد
آکورد D# روی کیبورد
آکورد C# روی کیبورد
آکورد F روی کیبورد
آکورد D روی کیبورد
Cm      A#      D#     Cm
وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگس

Cm      A#      D#      Cm
صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگس

Cm  C#      F         Cm       F
وقتی که من عاشق میشم ترانه هام عاشق ترن

Cm  C#     F      Cm       F
گلواژه های  شعر من  رنگ گلا رو میبرن

Cm      A#      D#      Cm
وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگس

Cm      A#      D#      Cm
صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگس

Cm  C#      F         Cm       F
وقتی که من عاشق میشم ترانه هام عاشق ترن

Cm  C#    F       Cm       F
گلواژه های  شعر من  رنگ گلا رو میبرن

A#     Cm       A#        Cm
عشق واسه من یه معجزس تو لحظه های بی امید

 Cm    A#   Cm   #D
توصبح سردم مثل طلوع خورشید

A#     Cm     A#        Cm
فصل شکوفایی می شه تو باغ احساس منه

 Cm    A#   Cm   #D
ناجی قلبم عشق بدون تردید