آکورد شب انتظار

آکوردهای داریوش رفیعی

آکورد شب انتظار از داریوش رفیعی

آکورد گیتار شب انتظار از آکوردهای داریوش رفیعی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه شب انتظار 120 است و در گام C#m با آکوردهای F#m E C#m Bm D تنظیم شده است.

F#m     E          C#m
شب به گلستان تنها منتظرت بودم

E                 F#m
باده نا کامی در هجر تو پیمودم

C#m    Bm D       E       
منتظرت بودم منتظرت بودم

F#m      E             C#m               
آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم

E                         F#m
وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم

C#m    Bm D       E       
منتظرت بودم منتظرت بودم

C#m     E     F#m    C#m
بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه

C#m    E     F#m   C#m       
ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه

E    D      F#m      E C#m
غمها به سر آمد رنج غم دوران از دل بزدودم

C#m    Bm D       E       
منتظرت بودم منتظرت بودم

E     F#m       Bm         C#m
پیش گلها شاد و شیدا می خرامید آن قامت موزونت

E      F#m           Bm       E      
فتنه دوران دیده ی تو از دل و جانم شده مفتونت

E     D              E
در آن عشق و جنون مفتون تو بودم

E      D            E
اکنون از دل من بشنو تو سرودم

C#m    Bm D       E       
منتظرت بودم منتظرت بودم
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای داریوش رفیعی

آکورد شب انتظار

در گام F#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

شب به گلستان تنها منتظرت بودم باده نا کامی در هجر تو پیمودم منتظرت بودم منتظرت بودم آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم ...

آکورد گلنار

در گام Em با ریتم 6/8 به سبک آرپژ

گلنار گلنار، کجایی که از غمت ناله می‌کند عاشق وفادار گلنار، گلنار، کجایی که بی تو شد دل اسیر غم، دیده‌ام گهر‌بار گلناز، گلنار، دمی اولین ش ...