Toggle navigation
دنگ شو - Dang Show

آکورد یه شهر دور دنگ شو

آکورد گیتار یه شهر دور از آکوردهای دنگ شو در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 ایرانی اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه یه شهر دور 120 است و در گام C با آکوردهای C Gm Am Bb Dm تنظیم شده است.