Toggle navigation
اندی - Andy

آکورد تنهایی اندی

آکورد گیتار تنهایی از آکوردهای اندی در میزان 2/4 و با ریتم آرپژ,راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه تنهایی 120 است و در گام B با آکوردهای Bm Em A G D تنظیم شده است.