Toggle navigation
اندی - Andy

آکورد سرسپرده اندی

آکورد گیتار سرسپرده از آکوردهای اندی در میزان 4/4 و با ریتم آرپژ اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه سرسپرده 120 است و در گام C با آکوردهای Cm Fm Bbm Cm9 G G# تنظیم شده است.