Toggle navigation
شهیار قنبری - Sh. Ghanbari

آکورد به کسی برنخوره شهیار قنبری

آکورد گیتار به کسی برنخوره از آکوردهای شهیار قنبری در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه به کسی برنخوره 120 است و در گام G با آکوردهای Gm D7 Bb F D تنظیم شده است.