آکوردهای شهیار قنبری

آکورد به کسی برنخوره

آکورد به کسی برنخوره از شهیار قنبری

آکورد گیتار به کسی برنخوره از آکوردهای شهیار قنبری در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه به کسی برنخوره 120 است و در گام D با آکوردهای D7 Gm F Bb D Eb تنظیم شده است.

D7               Gm
به كسی بر نخوره بر نخوره من يكی پنجرمو میبندم 

D7             Gm
اين همه پنجره باز بسه من به قاب آئينه میخندم

D7               Gm
به كسی بر نخوره بر نخوره من يكی پيش خودم میمونم 

D7                Gm
در شب بی كسی و بی حرفی برای دل خودم میخونم 

F             Bb          
خواب بودم بيدار شدم آشتی كردم با خودم

F             Bb          
خواب بودم بيدار شدم آشتی كردم با خودم

Gm
به كسی چه اين صدا اين حنجره مال منه

F
كی مثه من لحظه هاشو زير آواز میزنه

D                Eb
كی به جز من میتونه خاطره ها شو بشمره

F             Gm
جز خود من كی به فكر موندن و سر رفتنه

D    Eb      D         Eb
به كسی بر نخوره بر نخوره اگه تنهايی خوبی دارم

D                Eb
اگه از خلوت خود سر مستم اگه چون پروانه بی آزارم

F             Bb
خواب بودم بيدار شدم آشتی كردم با خودم

D7               Gm
به كسی بر نخوره بر نخوره اگه دستم پر عطر ياسه

D7                Gm
اگه در پيله خود خوشبختم، كسی جز من منو نمیشناسه

D7               Gm
به كسی بر نخوره بر نخوره، اگه من اهل خراب آبادم

D7               Gm
شجره نامه من مال منه، به كسی چه من يكی آزادم

اکوردهای شهیار قنبری

آکورد آبی دریا قدغن شهیار قنبری

آبی دريا قدغنی شوق تماشا قدغن عشق دوماهی قدغن باهم و تنها قدغن برای عشق تازه اجازه بی اجازه پچ پچ و نجوا قدغن رقص سايه ها قدغن كشف بوسه بی هوا به وقت رويا قدغن برای خواب تازه اجازه بی اجازه ...

آکورد یادم هست شهیار قنبری

روز پاییزی میلاد تو در یادم هست روز خاکستری سرد سفر یادت نیست ناله نا خوش از شاخه جدا ماندن من در شب آخر پرواز خطر یادت نیست ...

آکورد به کسی برنخوره شهیار قنبری

به كسی بر نخوره بر نخوره من يكی پنجرمو میبندم اين همه پنجره باز بسه من به قاب آئينه میخندم به كسی بر نخوره بر نخوره من يكی پيش خودم میمونم در شب بی كسی و بی حرفی برای دل خودم ...

آکورد اولین بار شهیار قنبری

اولين بار اولين يار اولين دل دله ديدار اولين تب اولين شب سرفه های خشک سیگار زنگ آخر زنگ غیبت وقت خوبه سینما بود زنگ نور و زنگ سایه امتحان بوسه ها بود اولین بار اولین بار ...

آکورد ناخوش شهیار قنبری

هر دوی ما ناخوش ، تیغ ابریشم کش ... مرد سر بر دیوار ، دزد بوسه ، سیگار زن شکو تردید ، زن در خود تبعید ... تن هر دو تنها ، مرد جوراب به پا ...

آکورد حرف شهیار قنبری دارای ویدئو

اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا اگه اسمم همه جا هست، روی لب‌ها، تو کتابا اگه رودم رود گنگم، مثل مریم اگه پاک اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خ ...