آکورد آهنگ های شهرام شکوهی

آکوردهای شهرام شکوهی

آکورد آهنگ های شهرام شکوهی

8

تعداد آکورد

26528

تعداد بازدید

22450

دانلود آکورد

0

آموزش آکورد

آکورد خیانت

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک باسانوا

شکستم دلی که داده عادتم به عاشقی ولی به یک خیانتم شکستم دلش چشمان عاشقش غصه شده هر لحظه همدم دقایقش غصه شده هر لحظه همدم دقایقش ...

آکورد محبوب

در گام C با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تو ای محبوب جونم بذار عاشقت بمونم نیستی بی تو به هیچم میـــــمیرم من کولی عاشقم غم عشقت مونده رو دلم حرفامو بذار بگم تویی تو محبوب دلم تو به سپیدیه صبحی ...

آکورد عاشقان

در گام Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

عاشقان رفته اند سوی او بس کن این جستجو ای دریغ از سفر کو به کو با من از او بگو عاشقان رفته اند در پی معشوقِ خویش عابدان سر نهند در رهِ معبودِ خویش بد به حا ...

آکورد یادت رفته

در گام E با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تورو قبلا کجا دیدم کدوم لــــحظه کدوم ساعت ... نمـــــیدونم چرا ایــــنجایـــــی و ویـــــرون تو این حس و تو این حالت نـــــمیدونم ... نمــــــیدونم تورو قبلا کــــجا ...

آکورد رسوا

در گام Gm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

رسوا تنها حال من پیداست هردم از غم در قلبم غوغاست بمان که ماندنت مرا نفس دهد نفس نفس گریز من فقط تویی ز دام بدترین هوس رسوا دل من تنها دل من جان در پی توست در غم و ماتم رسوا دل من تنها دل ...

آکورد عشق ممنوع

در گام A#m با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

دلِ دیوونه ، هی دل دلِ دیوونه تو که تنها نشستی کنجِ میخونه تووی این شهرِ پُر از طبل های ممنوعه عاشقی جرمه واسه عاقل و دیوونه دل دیوونه دلِ دیوونه ، دلی که خونه تووی زندو ...

آکورد توبه شکستم

در گام Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

یاد تو افتادم ، توبه رفت از یادم جان خسته ام را به دست تو دادم با چشمان بسته به پایت افتادم دور از عشقت حالا در دستا اان بادم چه آسان شکستم آن مهری که بستم محکم تر گرفتم دستت را در دستم گفتم که درد م ...

آکورد دل دیوونه

در گام Bm با ریتم 4/4 به سبک

ای دل دله دیوونه کی قدره تو رو میدونه عشق نیست حال تو ویرونه اونکه تو دلم جاشه با عشقی که تو چشماشه ای کاش ماله من باشه این دل ماله تو بود اما از تو چه سود ...