آکوردهای شهرام شکوهی

آکورد آهنگ های شهرام شکوهی

آکورد آهنگ های شهرام شکوهی

2

تعداد آکورد

8449

تعداد بازدید

7817

دانلود آکورد

0

ویدئو آکورد

آکورد دل دیوونه شهرام شکوهی

ای دل دله دیوونه کی قدره تو رو میدونه؟! عشق نیست حال تو ویرونه اونکه تو دلم جاشه با عشقی که تو چشماشه ای کاش ماله من باشه این دل ماله تو بود اما از تو چه سو ...

آکورد توبه شکستم شهرام شکوهی

یاد تو افتادم ، توبه رفت از یادم جان خسته ام را به دست تو دادم با چشمان بسته به پایت افتادم دور از عشقت حالا در دستا اان بادم چه آسان شکستم آن مهری که بستم محکم تر گرفتم دستت را در دستم گفتم که درد م ...