Toggle navigation
وحید حاجی تبار - Vahid

آکورد مهتاب وحید حاجی تبار

آکورد گیتار مهتاب از آکوردهای وحید حاجی تبار در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه مهتاب 120 است و در گام A با آکوردهای C G Dm Am تنظیم شده است.