آکوردهای دنگ شو

آکورد آخر قصه

آکورد آخر قصه از دنگ شو

آکورد گیتار آخر قصه از آکوردهای دنگ شو در میزان 3/4 و با ریتم اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه آخر قصه 120 است و در گام A با آکوردهای D A E Bm تنظیم شده است.

D           A
آخر قصمه اما قصه ی آخرم این نیست

A     E             Bm
آخرین راهی که باید من ازش بگذرم این نیست

D         A
آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم

A   E        Bm
کجای خاطره باید پی آرزو بگردم

E     Bm      A
خسته ام از هرچه رسیدن

A  E     D
اگه پشتش سفری نیست
      
E     Bm   A
برکه ی امن و نمیخوام

A  E   D
وقتی موج خطری نیست
 
D                  A
می رسم نه واسه موندن من مسافرم همیشه

A     E              Bm
مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه

E     Bm      A
خسته ام از هرچه رسیدن

A  E     D
اگه پشتش سفری نیست
      
E     Bm   A
برکه ی امن و نمیخوام

A  E   D
وقتی موج خطری نیست

اکوردهای دنگ شو

آکورد یه شهر دور دنگ شو

شنیده ام عزم سفر کرده ای هوای دلدار دگر کرده ای مهر مرا ز سر بدر کرده ای تورو به خدا اگه میشه تنها نرو اونجا که میری نمیدونم کجاست زمین ...

آکورد چی زی دنگ شو

مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت مهرت همچنان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست منو ت ...

آکورد دیدار دنگ شو

دیدار یار غائب دیدار یار غائب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد بر تشنه ای ببارد ای پیک آشنایی دانستم از کجایی پیغام وصل جانان پیوند روح دارد دیگر غمی ندارد با دلبری ب ...

آکورد آخر قصه دنگ شو

آخر قصمه اما قصه ی آخرم این نیست آخرین راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید پی آرزو بگردم خسته ام از هرچه رسیدن ...