آکوردهای دنگ شو

آکورد چی زی

آکورد چی زی از دنگ شو

آکورد گیتار چی زی از آکوردهای دنگ شو در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه چی زی 120 است و در گام Fm با آکوردهای Fm Gdim Bbm C# C تنظیم شده است.

آکورد Fm روی کیبورد
آکورد Gdim روی کیبورد
آکورد Bbm روی کیبورد
آکورد C# روی کیبورد
آکورد C روی کیبورد
Fm       Gdim      Fm
مرا خود با تو چیزی در میان هست
Fm       Gdim    Fm
وگرنه روی زیبا در جهان هست
Gdim           Bbm
وجودی دارم از مهرت گدازان
Fm        C#     Gdim
وجودم رفت مهرت همچنان هست
Fm       Gdim      Fm
مرا خود با تو چیزی در میان هست
Fm     Gdim     Fm
منو تو حال خوب خانه بودیم
C      Gdim     Fm
در آن خانه هنوزم آسمانهست
C              Bbm
از آن نقشی که بر دیوار کندیم
Fm       Gdim       Bbm
 دو دل مانده که شعرش یادمان هست
Fm       Gdim      Fm
مرا خود با تو چیزی در میان هست
Fm       Gdim    Fm
وگرنه روی زیبا در جهان هست
Gdim           Bbm
وجودی دارم از مهرت گدازان
Fm        C#     Gdim
وجودم رفت مهرت همچنان هست
Fm       Gdim      Fm
مرا خود با تو چیزی در میان هست
Bbm               Fm
توان گفتن به مه مانی ولی ماه
Gdim                Fm
 نپندارم چنین شیرین دهان هست
Fm    Gdim      Fm
 ، اگر در دل نشینی دل نشانی 
Fm      Gdim        Fm
اگر غایب شوی در دل نشان هست

اکوردهای دنگ شو

آکورد یه شهر دور دنگ شو

شنیده ام عزم سفر کرده ای هوای دلدار دگر کرده ای مهر مرا ز سر بدر کرده ای تورو به خدا اگه میشه تنها نرو اونجا که میری نمیدونم کجاست زمین ...

آکورد چی زی دنگ شو

مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت مهرت همچنان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست منو ت ...

آکورد دیدار دنگ شو

دیدار یار غائب دیدار یار غائب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد بر تشنه ای ببارد ای پیک آشنایی دانستم از کجایی پیغام وصل جانان پیوند روح دارد دیگر غمی ندارد با دلبری ب ...

آکورد آخر قصه دنگ شو

آخر قصمه اما قصه ی آخرم این نیست آخرین راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید پی آرزو بگردم خسته ام از هرچه رسیدن ...