Toggle navigation
رستاک حلاج - Rastak Hallaj

آکورد پاییز سال بعد رستاک حلاج

آکورد گیتار پاییز سال بعد از آکوردهای رستاک حلاج در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه پاییز سال بعد 120 است و در گام E با آکوردهای Em D7 B E7 Am C B7 تنظیم شده است.